Culegerea datelor

Sistemele geo-informaţionale au la bază planuri sau hărţi digitale.

Cele trei surse pentru realizarea unui plan digital sau hartă digitală sunt

  • măsurătorile de teren
  • procedee fotogrametrice
  • digitizarea planurilor existente

La culegerea datelor din teren utilizăm staţii totale marca SOKKIA şi LEICA, precum şi echipamente GPS marca LEICA şi TOPCON.

topcon leica
GPS-GNSS TOPCON GR-3 Track Staţie totală Leica TC 407

Frecvent utilizăm ortofotoplanuri atât la culegerea datelor (vectorizare) cât şi la validarea măsurătorilor din teren. Cu sprijinul partenerilor noştri avem posibilitatea realizării unor ortofotoplanuri actuale, având parametri tehnici ale acestora în concordanţă cu specificul proiectului.

Pentru digitizarea (vectorizarea) planurilor şi hărţilor utilizăm aplicaţiile MAPSYS şi ITR.

Echipele de teren sunt coordonate de ingineri cu experienţă în domeniul măsurătorilor terestre.

Prelucrarea datelor

Procesarea datelor este realizată exclusiv de speciaşti cu studii superioare, având cunoştinţe şi în domeniul bazelor de date. Fiecare rezultat intermediar este verificat şi validat de un expert în geo-informatică.

La calculele topo-geodezice utilizăm aplicaţia TOPOSYS precum şi aplicaţii proprii TOPCON şi LEICA.

Planurile, hărţile precum şi alte produse intermediare sunt realizate cu MAPSYS şi ITR.

Alte produse software de specialitate utilizate în mod frecvent: SURFER, COREL.

În cazul în care situaţia impune, realizăm aplicaţii proprii pentru anumite faze.

Planuri cadastrale imobiliar-edilitar

Planuri cadastrale imobiliar-edilitarDatele din cadastrul imobiliar-edilitar ajută în special autorităţile locale în luarea deciziilor.

În municipiul Miercurea-Ciuc au început lucrările de cadastru imobiliar-edilitar în 1998, fiind realizat până 2005 (în 8 ani) în proporţie de 10 %.

După preluarea contractului, TOPO SERVICE a finalizat restul de 90 % în 6 ani.

Toate datele sunt arhivate şi întreţinute într-o bază de date, existând posibilitatea interogării/prelucrării datelor imobiliare şi edilitare în 3D.

Modele digitale ale terenului

ex1La solicitarea clienţilor furnizăm modelul digital al terenului cu largă aplicabilitate în diverse proiecte. În urma inundaţiilor din ultimii ani, acestea pot fi utilizate cu succes ca suport al hărţilor de risc.

TOPO SERVICE aplic[ cu succes atât procedee fotogrametrice (în parteneriat cu alte firme) cât şi metode clasice de culegere a datelor, cu prelucrare în (probabil) cea mai performantă aplicaţie în domeniu, SURFER.

Planuri topografice tip bandă

Planuri topografice tip bandăPeste tot în România se fac investiţii masive în infrastructură: drumuri, reţele de canalizare, reţele de alimentare cu apă, reţele de transport şi distribuţie gaze etc.

TOPO SERVICE are o experienţă de 20 de ani în ceea ce priveşte realizarea planurilor topografice tip bandă, acestea fiind realizate încă din anii 1990 în format digital.

Tehnologia actuală şi personalul calificat permite ca costurile de realizare ale acestor produse să fie dintre cele mai scăzute la nivel de ţară.

Planuri cadastrale de bază

cad genÎn România, de peste 20 de ani se discută despre introducerea cadatrului general, dar deocamdată nu s-a finaliza niciun astfel de proiect.

TOPO SERVICE şi Municipiul Miercurea-Ciuc sunt printre pionierii în acest domeniu: în 2006 am început ridicarea întregii suprafeţe a municipiului care însumează peste 100 km2, până la sfârşitul anului 2012 fiind finalizate culegerea şi prelucrarea datelor.

Hărţi de zgomot

ex2Ca şi în cazul cadastrului spaţiilor verzi, harta de zgomot este strâns legată de cerinţele de calitate a vieţii din localităţile urbane.

TOPO SERVICE realizează hărţile de zgomot în baza măsurării nivelului de zgomot în diverse zone din localitate, prelucrarea fiind executată cu o aplicaţie proprie.

În toate fazele de proiect se au în vedere cerinţele impuse prin normele de specialitate.

Informații utile

Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice”
„Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”
„Sistem pentru crearea, prelucrarea şi furnizare unor informaţii geospaţiale pe web tip Business to Consumer”
MageNet User ID 5c7df33553f41a8d07bb96531b15939b